English

Fotografie is al sinds jaar en dag mijn vak. Naast mijn reguliere opdrachten werk ik tegenwoordig meer en meer aan verschillende eigen projecten. Hierin onderzoek ik onder meer de interactie tussen licht en vorm. Daarbij maak ik gebruik van een combinatie van digitale en analoge technieken, in kleur maar ook in zwartwit. Inspiratie haal ik uit alles om mij heen en uit mijn eigen belevingswereld.
copyright protected ©
e-mail